Tourspain – For reisende til Spania

Spanias flaggSpania, eller det mer offisielle navnet, Kongeriket Spania, ligger i Sør-Europa, har 48 millioner innbyggere og grenser mot Gibraltar, Middelhavet og Portugal. I nord har de en grense mot Frankrikre og det lille fyrstedømme, Andorra. Siden landet ble rammet hardt av den økonomiske krisen har det vært en negativ befolkningsvekst. Det er i all hovedsak på grunn av arbeidsutvanding, og i forhold til en del andre vestlige land er Spania forholdsvist tynt befolket. Innbyggertaller per kvadrameter er på kun 92. Sammenligner man med andre land i Europa så har Nederland 412 innbyggere per kvadratkilometer, og Tyskland har 231.

I areal er Spania det fjerde største landet i Europa det strekker seg over 800 km fra nord til sør, og fra øst til vest strekker det seg 1 000 km på det lengste.

Disse sidene innehar nyttig informasjon om Spania:

Turisme

TuristSom et svært populært reisemål er turistindustrien en viktig inntektskilder. Flere millioner tar turen til det solrike landet hver eneste år, og det er kun Frankrike som tar imot flere besøkende i verden.

For nordmenn har også Spania vært et av de mest ettertraktede landene å reise til i flere år. Faktisk viser statistikken at nesten en million nordmenn reiser der årlig, altså nesten 20 % av Norges befolkning.

Som regel er det charterturer som er den vanligste reisemåten, men det er stadig økende reiser i forbindelser med kultur og vintersport. På tross av at mange gjerne fortsatt forbinder Spania med sol og bading, er den nordre delen av Spania dekket av høye fjellområder som har stabile og gode vinterforhold. I pyreneene ligger det stort sett store snømendger i vintermånedene, og områdene har en økende pågang av skiturisme.

En annen sektor innenfor turisme som Spania har lagt ned betydelige resurser på er såkalt tilgjengelig turisme. Det betyr at de legger tilrette for at personer med bevegelighetsproblemer fortsatt skal kunne ferdes rundt som turister uten problemer.

Ved å se på sysselsettingen i landet får man et godt bilde av hvor viktig tursismesektoren er. Over 10 prosent av den arbeidende befolkningen arbeider direkte innen turisme. Tar man i betrakning de ulike sekundære sektorene i tillegg, vil den prosentandelen øke betraktelig. Fortjenesten fra turister bidrar til rundt 10 prosent av BNP.

Historie

Fønikerne var noen av de første vi vet om som koloniserte det som er kjent som landet i dag. Det skjedde rundt 1 000 år fvt (før vår tidsregning). 800 år seinere ble Hispania grunnlagt av romerne som hadde erobret landet. Når romerriket gikk under ble Spania i en lengre tid styrt av ulike gotiske herskere.

Araberne var de siste til å erobre landet. Det skjedde i år 711 før kongeparet Isabella og Ferdinand erobret landet i 1492.

Det har vært noen omveltninger før det demokratiske Spania som vi kjenner det i dag ble etablert. Spesielt var landet undet diktaturet til Francisco Franco helt frem til 1975. Så fra et europeisk ståsted er Spania fortsatt et forholdsvist ferskt demokrati.

Ønsker du mer informasjon omkring Spania kan du lese våre andre artikler vi har her på siden.